Privacy verklaring

Privacy verklaring Element of Beauty

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Suzanna Landman/ Element of Beauty verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Suzanna Landman / Element of Beauty, of om andere reden persoonsgegevens aan Suzanna Landman / Element of Beauty verstrekt door het invullen van het contact formulier, te bellen, te mailen of op andere wijze contact te leggen met Suzanna Landman/ Element of Beauty, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Suzanna Landman/ Element of Beauty, Dwarsweg 17 te Nederhorst den Berg
De praktijk is bereikbaar via:
telefoon: 06-50603401
of email: info@elementofbeauty.nl

 1. Welke gegevens verwerkt Suzanna Landman/ Element of Beauty met welk doel

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 1. a) Voor- en achternaam, geboortedatum
 2. b) Adresgegevens
 3. c) Telefoonnummer en emailadres
 4. d) Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
 5. e) Productgebruik van gegeven behandeling
 6. f) Het afhandelen van uw betaling

2.2. Suzanna Landman/ Element of Beauty verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Uw naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
  * contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken
  * het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van Suzanna Landman/ Element of  Beauty
  * het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking
 2. Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen en eventuele huidafwijkingen te monitoren i.v.m contra- indicaties bij diverse behandelingen.
 3. De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.
 4. Suzanna Landman/ Element of Beauty is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.
 5. Bij het bezoek van de praktijk door een minderjarige wordt er toestemming gevraagd aan ouders/ verzorgers over het verwerken van persoonlijke gegevens van de minderjarige.

2.3. E-mail berichtgeving:

Suzanna Landman/ Element of Beauty gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie toe te sturen over activiteiten en diensten van Suzanna Landman/ Element of Beauty

Afmelding voor deze mailing is ten alle tijde mogelijk door het sturen van een email naar: info@elementofbeauty.nl

2.4. Informatie verstrekking aan derden:

Suzanna Landman/ Element of Beauty verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3.Bewaartermijnen

Suzanna Landman/ Element of Beauty verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Wijzigingen

Suzanna Landman/ Element of Beauty behoudt zich het recht om deze Privacy verklaring ten alle tijden en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Elke wijziging wordt via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.

Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met Suzanna Landman/ Element of Beauty via telefoon: 06-50603401 of email info@elementofbeauty.nl